Juridisk information


Dette websted er oprettet og udgivet af :  LESGA

Adresse: 61 RUE DE LYON 75012 PARIS
Siret : 94900429500018
Telefonnummer : +337 56 86 32 94

Det er forbudt at kopiere hele eller dele af webstedet og/eller oplysningerne på URL-SIDEN uden ejerens samtykke, under straf af juridiske og økonomiske sanktioner.

Selv om der er lagt stor vægt på produktion, skrivning og design af dette websted, er det muligt, at der er fejl, eller at opdateringer ikke foretages til tiden, og vi undskylder for dette.
Udgiveren og skaberen af webstedet kan ikke holdes ansvarlig for disse udeladelser.

I overensstemmelse med databeskyttelsesloven gemmes oplysninger og cookies på dette websted. Brugerne har dog fuld ret til adgang, berigtigelse og sletning fra URL SITE-databaserne. For at fremsætte deres anmodning er alt, hvad de skal gøre, at kontakte os direkte via e-mail.

GENERALE BETINGELSER FOR SALG OG BRUG

—-

Overblik

Dette websted drives af Wok-Verden. På dette websted henviser udtrykkene “vi”, “os” og “vores” til Wok-Verden.dk. Wok-Verden.dktilbyder dette websted, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der er tilgængelige fra det til dig, brugeren, på betingelse af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser, der er anført her.

Du besøger dette websted og/eller køber et af vores produkter, deltager du i vores “service” og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser (“Salgsbetingelser og vilkår for salg”), “Salgs- og brugsbetingelser”, “Betingelser”), herunder eventuelle yderligere betingelser, vilkår og politikker, der henvises til heri og/eller via hyperlinks. Disse vilkår og betingelser gælder for alle brugere af dette websted, herunder, men ikke begrænset til, brugere, der gennemser webstedet, er sælgere, kunder, handlende og/eller indholdsbidragydere.

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du får adgang til eller bruger vores websted. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af dette websted accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer alle vilkårene og betingelserne i denne aftale, må du ikke få adgang til webstedet eller bruge de tjenester, der tilbydes på det. Hvis disse salgs- og brugsbetingelser betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til disse salgs- og brugsbetingelser.

Alle nye funktioner og værktøjer, der vil blive tilføjet til denne butik i fremtiden, vil også være underlagt disse salgs- og brugsbetingelser. Du kan til enhver tid se den seneste version af vilkår og betingelser på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse salgs- og brugsbetingelser ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at tjekke denne side regelmæssigt for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til webstedet efter offentliggørelsen af eventuelle ændringer udgør din accept af disse ændringer.


Vores webshop er hostet på Cloudway. De giver os den e-handelsplatform, der gør det muligt for os at sælge vores produkter og tjenester til dig.


STATUS 1 – BETINGELSER OG VILKÅR FOR BRUG AF VORES ONLINE BUTIK

Ved accept af disse salgs- og brugsbetingelser, du erklærer, at du er myndig i det land, den stat eller den provins, hvor du har bopæl, og at du har givet os dit samtykke til at tillade mindreårige personer, som er afhængige af dig, at bruge dette websted.

Anvendelse af vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål er forbudt, og du må heller ikke i forbindelse med brugen af tjenesten overtræde nogen love i din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til, ophavsretslove).

Du må ikke overføre orme, vira eller anden kode af destruktiv karakter.

Alle brud eller overtrædelser af disse salgs- og brugsbetingelser vil medføre øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester.


ARTIKEL 2 – ALMINDELIGE BETINGELSER

Vi forbeholder os retten til at nægte enhver person adgang til tjenesterne til enhver tid, uanset årsagen.

Du forstår, at dit indhold (undtagen dine kreditkortoplysninger) kan blive overført ukrypteret, og at dette indebærer (a) transmissioner over forskellige netværk og (b) ændringer for at overholde og tilpasse sig tekniske krav til tilsluttende netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypteret under overførsel over netværk.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af Tjenesten eller brugen af Tjenesten eller nogen adgang til Tjenesten eller kontakt på det websted, hvorigennem Tjenesten leveres, uden vores forudgående udtrykkelige skriftlige tilladelse.

De overskrifter, der anvendes i denne aftale, er medtaget for din bekvemmeligheds skyld og begrænser eller påvirker ikke disse vilkår.


ARTIKEL 3 – NØJAGTIGHED, Nøjagtighed og aktualitet af oplysninger

Vi er ikke ansvarlige for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af de oplysninger, der er tilgængelige på dette websted. Indholdet på dette websted er udelukkende til orientering og bør ikke anvendes som eneste informationskilde til at træffe beslutninger uden først at konsultere mere nøjagtige, fuldstændige og opdaterede informationskilder. Hvis du beslutter dig for at stole på indholdet på dette websted, gør du det på egen risiko.


Dette websted kan indeholde visse tidligere oplysninger. Disse tidligere oplysninger er i sagens natur ikke aktuelle og gives kun til orientering. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af dette websted til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere oplysningerne på vores websted. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores websted.


Klausul 4 – ÆNDRINGER AF SERVICE OG PRISER

Priserne for vores produkter kan ændres uden varsel.

Vi forbeholder os retten til når som helst at ændre eller afbryde tjenesten (og enhver del eller ethvert indhold af tjenesten) uden varsel til enhver tid.

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller andre tredjeparter for prisændringer, suspension eller afbrydelse af tjenesten.


ARTIKEL 5 – PRODUKTER ELLER TJENESTEYDELSER (hvis relevant)

Nogle produkter eller tjenester kan udelukkende være tilgængelige online via vores websted. Disse produkter eller tjenester kan være tilgængelige i begrænsede mængder og kan kun returneres eller ombyttes i overensstemmelse med vores returpolitik.


Vi har gjort vores bedste for at vise farverne og billederne af vores produkter, der vises på vores webshop, så tydeligt som muligt. Vi kan ikke garantere, at din computerskærms visning af farverne vil være nøjagtig.


Vi forbeholder os retten, men er ikke forpligtet til at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til enhver person og i ethvert geografisk område eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængden af de produkter eller tjenester, vi tilbyder. Alle produktbeskrivelser og produktpriser kan til enhver tid ændres uden varsel og efter vores eget skøn. Vi forbeholder os retten til at ophøre med at tilbyde et produkt til enhver tid. Ethvert tilbud om service eller produkt på dette websted er ugyldigt, hvor det er forbudt ved lov.


Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andre varer, som du får eller køber, vil leve op til dine forventninger, og vi garanterer heller ikke, at eventuelle fejl i tjenesten vil blive rettet.


Klausul 6 – Nøjagtighed af fakturerings- og regnskabsoplysninger

Vi forbeholder os ret til at afvise enhver ordre, du afgiver hos os. Vi kan efter eget skøn reducere eller annullere de købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller fra den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der anvender den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi ændrer en ordre eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at give dig besked ved at kontakte dig på den e-mailadresse og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, som du oplyste på det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller forbyde ordrer, der efter vores egen vurdering kan se ud til at være fra forhandlere, forhandlere eller distributører.


Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige ordre- og kontooplysninger for alle ordrer, der placeres på vores webshop. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse, kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig, hvis det er nødvendigt: info@wok-group.com

For flere detaljer, se venligst vores returpolitik.


Klausul 7 – VALGVÆRLIGE OPLYSNINGER

Vi kan give dig adgang til værktøjer fra tredjeparter, som vi ikke overvåger, kontrol eller indflydelse.

Du anerkender og accepterer, at vi giver adgang til sådanne værktøjer “som de er” og “som de er tilgængelige”, uden nogen form for garantier, erklæringer eller betingelser og uden godkendelse. Vi har intet juridisk ansvar som følge af eller i forbindelse med brugen af sådanne valgfrie tredjepartsværktøjer.

Hvis du bruger valgfrie værktøjer, der tilbydes på webstedet, gør du det på egen risiko og efter eget skøn, og du bør konsultere de vilkår og betingelser, hvorpå sådanne værktøjer tilbydes af de(n) relevante tredjepartsudbyder(e).

Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner på vores websted (herunder nye værktøjer og ressourcer). Disse nye funktioner og tjenester vil også være omfattet af disse vilkår og betingelser.ARTIKEL 8 – LINKS FRA TREDJE PART

Visuelt indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan indeholde materiale fra tredjeparter.

Links fra tredjeparter på dette websted kan henvise dig til websteder fra tredjeparter, der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke forpligtet til at gennemgå eller vurdere indholdet eller nøjagtigheden af disse websteder, og vi garanterer ikke eller påtager os noget ansvar for indhold, websteder, produkter, tjenester eller andre elementer, der er tilgængelige på eller fra disse tredjeparts websteder.

Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, ressourcer, indhold eller andre transaktioner, der udføres i forbindelse med disse tredjepartswebsteder. Læs venligst tredjeparters politikker og praksis omhyggeligt og sørg for at forstå dem, før du foretager en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål vedrørende disse tredjeparters produkter skal indgives til de samme tredjeparter.


AFSNIT 9 – KOMMENTARER, FORSLAG OG ANDRE BRUGERUDSENDELSER

Hvis du på vores anmodning sender specifikt indhold (f.eks, Hvis du på vores anmodning sender specifikt indhold (f.eks. for at deltage i konkurrencer), eller hvis du uden vores anmodning sender kreative idéer, forslag, forslag, forslag, planer eller andet materiale, uanset om det er online, via e-mail, med posten eller på anden måde (samlet benævnt “kommentarer”), giver du os til enhver tid og uden begrænsning ret til at redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge de kommentarer, du sender til os, i ethvert medie. Vi er ikke og er ikke forpligtet til (1) at opretholde fortroligheden af kommentarer; (2) at betale kompensation til nogen for kommentarer; eller (3) at svare på kommentarer.

Vi kan, men er ikke forpligtet til, at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi mener, efter vores eget skøn er ulovlige, stødende, truende, krænkende, injurierende, ærekrænkende, pornografiske, obskønne eller på anden måde uacceptable, eller som krænker intellektuel ejendom eller disse vilkår og betingelser.

Du accepterer at skrive kommentarer, der ikke krænker tredjeparters rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærker, privatlivets fred, personlighed eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Du accepterer også, at dine kommentarer ikke indeholder ulovligt, injurierende, ærekrænkende, injurierende, stødende eller obskønt materiale, og at de heller ikke indeholder computervirus eller anden skadelig software, der på nogen måde kan påvirke driften af Tjenesten eller et tilknyttet websted. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, udgive dig for at være en person, du ikke er, eller forsøge at vildlede os og/eller tredjeparter med hensyn til oprindelsen af dine kommentarer. Du er fuldt ud ansvarlig for alle de kommentarer, du sender, og for deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar og påtager os intet ansvar for kommentarer, som du poster, eller som andre tredjeparter poster.


AFSNIT 10 – PERSONLIGE OPLYSNINGER

Sendelse af dine personlige oplysninger til vores butik er underlagt vores fortrolighedspolitik. Klik her for at se vores privatlivspolitik.


ARTIKEL 11 – FEJL, FEJL OG UDFALD

Der kan være tilfælde, hvor der er oplysninger på vores websted eller i tjenesten, der kan indeholde typografiske fejl, Der kan forekomme tilfælde, hvor oplysninger på vores websted eller Tjenesten indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, som kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, produktforsendelsesomkostninger, leveringstider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder og udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysninger på Tjenesten eller et tilknyttet websted er unøjagtige, når som helst uden varsel (herunder efter at du har afgivet din ordre).

Vi er ikke forpligtet til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i tjenesten eller på et tilknyttet websted, herunder, men ikke begrænset til, prisoplysninger, medmindre det kræves ved lov. Ingen af de definerede opdaterings- eller ajourføringsdatoer i Tjenesten eller på et tilknyttet websted bør bruges som grundlag for at konkludere, at oplysningerne i Tjenesten eller på et tilknyttet websted er blevet ændret eller opdateret.
ARTIKEL 12 – FORBUDT ANVENDELSE

I tillæg til de forbud, der er fastsat i salgs- og brugsbetingelserne, det er forbudt for dig at bruge webstedet eller dets indhold: (a) til ulovlige formål; (b) til at tilskynde andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) til at overtræde regionale bekendtgørelser eller internationale, føderale, provinsielle eller statslige love, regler eller bestemmelser; (d) til at krænke eller overtræde vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) chikanere, misbruge, fornærme, krænke, såre, bagvaske, bagtale, ærekrænke, nedgøre, intimidere eller diskriminere nogen på grund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) at uploade eller overføre virus eller enhver anden form for ondsindet kode, der vil eller kan bruges til at kompromittere funktionaliteten eller driften af tjenesten eller enhver tilknyttet, uafhængig eller internetwebside (h) at indsamle eller spore andres personlige oplysninger; (i) at spamme, phish, kapre, afpresse oplysninger, gennemse, udforske eller scanne internettet (eller andre ressourcer); (j) til obskøne eller umoralske formål; eller (k) for at forstyrre eller omgå sikkerhedsforanstaltningerne i vores tjeneste, på andre websteder eller på internettet. Vi forbeholder os retten til at opsige din brug af Tjenesten eller ethvert relateret websted for overtrædelse af de forbudte anvendelser.


ARTIKEL 13 – ANSVARSFRITAGELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Vi garanterer ikke eller garanterer ikke, at din brug af vores tjeneste vil være uafbrudt, hurtigt, sikkert eller fejlfrit.

Vi garanterer ikke, at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer, at vi fra tid til anden kan fjerne Tjenesten for ubestemte perioder eller annullere Tjenesten til enhver tid uden forudgående varsel til dig.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge Tjenesten sker på egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester, der leveres til dig via Tjenesten, leveres (medmindre andet udtrykkeligt er angivet af os) på et “som det er” og “som det er tilgængeligt” grundlag til din brug uden nogen form for repræsentation, garanti eller betingelse, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder alle underforståede garantier for salgbarhed eller salgbar kvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, ejendomsret og ikke-overtrædelse.

Wok-Verden.dk, vores direktører, officerer, medarbejdere, søsterselskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere og licensgivere er ikke ansvarlige for nogen skade, tab, krav eller direkte, indirekte, tilfældige, straffende, særlige eller følgeskader af nogen art, herunder, men ikke begrænset til tab af fortjeneste, indtægter, besparelser, data, erstatningsomkostninger eller lignende skader, uanset om det er i kontrakt, tort (selv uagtsomhed), i kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller på anden måde, som følge af din brug af en tjeneste eller et produkt fra Tjenesten, eller for ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til din brug af Tjenesten eller et produkt, herunder, men ikke begrænset til, fejl eller udeladelser i indhold eller tab eller skader af enhver art, der opstår som følge af brugen af Tjenesten eller indhold (eller produkt), der er offentliggjort, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængeligt via Tjenesten, selv om du er blevet underrettet om muligheden for sådanne krav, der opstår. Da nogle stater eller jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, vil vores ansvar være begrænset i det omfang, det er tilladt ved lov.
Klausul 14 – SKADELØSNING

Du accepterer at yde erstatning, forsvare og beskytte Wok-Verden.dk, vores moderselskab, datterselskaber, datterselskaber, associerede selskaber, partnere, officerer, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere, fra ethvert krav eller krav, herunder rimelige advokatsalærer, fra enhver tredjepart på grund af eller som følge af din overtrædelse af disse salgs- og brugsbetingelser eller de dokumenter, der henvises til i dem, eller din overtrædelse af enhver lov eller tredjeparts rettigheder.


ARTIKEL 15 – UANSIGELIGHED


Hvis en bestemmelse i disse generelle salgs- og brugsbetingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse ikke desto mindre håndhæves i videst muligt omfang, og den del, der ikke kan håndhæves, skal anses for udskilt fra disse salgs- og brugsbetingelser, idet en sådan udskiltning ikke påvirker gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.


ARTIKEL 16 – Bortfald


De forpligtelser og det ansvar, som parterne har påtaget sig før opsigelsesdatoen, skal overleve opsigelsen af denne aftale til alle formål.

Disse salgs- og brugsbetingelser er gældende, medmindre og indtil de opsiges af enten dig eller ikke. Du kan til enhver tid opsige disse salgs- og brugsbetingelser ved at give os besked om, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du ophører med at bruge vores websted.

Hvis vi efter eget skøn afgør, at du ikke overholder, eller hvis vi har mistanke om, at du ikke har været i stand til at overholde vilkårene i disse salgs- og brugsbetingelser, vi kan også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel til dig, og du vil fortsat være ansvarlig for alle skyldige beløb frem til og med opsigelsesdatoen, og/eller vi kan nægte dig adgang til vores tjenester (eller dele heraf).


ARTIKEL 17 – HELE AFTALE


En eventuel undladelse fra vores side af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser udgør ikke et frafald af en sådan rettighed eller bestemmelse.

Disse salgs- og brugsbetingelser eller andre driftspolitikker eller regler, som vi offentliggør på dette websted eller i forbindelse med Tjenesten, udgør hele forståelsen og aftalen mellem dig og os og regulerer din brug af Tjenesten, og erstatter alle tidligere og samtidige meddelelser, forslag og aftaler, mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (herunder, men ikke begrænset til, enhver tidligere version af salgs- og brugsbetingelserne).

En eventuel tvetydighed med hensyn til fortolkningen af disse salgs- og brugsbetingelser skal ikke fortolkes til skade for den part, der har skrevet dem.


ARTIKEL 18 – ANVENDELIG LOV

Disse vilkår og betingelser for salg og brug, og eventuelle separate aftaler, hvorigennem vi leverer tjenester til dig, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i FRANKRIG

ARTIKEL 19 – ÆNDRINGER AF DE ALMINDELIGE SALGS- OG BRUGSBETINGELSER

Du kan til enhver tid se den seneste version af salgs- og brugsvilkårene på denne side.

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af disse salgs- og brugsbetingelser ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores websted. Det er dit ansvar at besøge vores websted regelmæssigt for at kontrollere, om der er foretaget ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores websted efter offentliggørelsen af ændringer i disse salgs- og brugsbetingelser udgør en accept af disse ændringer.


ARTIKEL 20 – KONTAKTOPLYSNINGER

Spørgsmål vedrørende salgs- og brugsbetingelserne skal sendes til os på info@wok-group.com

LEGALE ANMELDELSER:

Denne side er oprettet og redigeret af: LESGA

Adresse : 61 RUE DE LYON 75012 PARIS
Siret: 94900429500018
Telefonnummer: +337 56 86 32 94
E-mail: info@wok-group.com

Det er forbudt at kopiere webstedet og/eller de oplysninger, der er anført på Wok-Verden.dk, helt eller delvist uden samtykke fra ejeren under straf af juridiske og økonomiske sanktioner.

Selv om der er lagt særlig vægt på realiseringen, udarbejdelsen og designet af dette websted, er det muligt, at der kan forekomme fejl eller opdateringer ikke er foretaget i tide, og vi beklager dette. Vi beklager dette.
Udgiveren og skaberen af dette websted kan ikke holdes ansvarlig for disse udeladelser.

I overensstemmelse med databeskyttelsesloven vil der blive gemt oplysninger og cookies på dette websted. Brugerne har dog fuld ret til adgang, berigtigelse og sletning fra Wok-Verden.dk’s databaser. For at fremsætte deres anmodning skal de blot kontakte os direkte på :